Åbolands Kammarkör har bytt namn till ÅK Ensemble och har en ny hemsida:

http://www.akensemble.net


Åbolands Kammarkör has changed its name to ÅK Ensemble and has a new home page:

http://www.akensemble.net